Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1991/1-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

 • Köszöntjük az olvasót [pdf]
 • Nagy György A kisebbségi kérdés a nemzetközi jogban a második világháború utáni évtizedekben [pdf]
 • Benkő Elek Rugonfalva középkori emlékei [pdf]
 • Imreh István Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580—1635) [pdf]
 • Varga Árpád Íráshasználat a székelyudvarhelyi tímárcéhben [pdf]
 • Jakó Zsigmond Batthyány Ignác, a tudós és tudományszervező [pdf]
 • Egyed Emese Neoklasszicizmus az erdélyi magyar irodalomban [pdf]
 • Keszeg Vilmos A hiedelemtudás szerkezete [pdf]

Szemle
 • Csetri Elek Forráskiadvány a csángó—magyarokról (Moldvai csángó—magyar okmánytár. I—II. 1989) [pdf]
 • Pataki József Szamosközy István magyar nyelvű feljegyzései (Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. 1991) [pdf]
 • Wolf Rudolf Újabb "fehér könyv" - ezúttal a régi Kolozsvárról (Kolozsvári emlékírók.1603—1720.1990) [pdf]
 • B.S. Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról (Mátrai Ernő: A kolozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet.1990. — A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben.l990. — A romániai magyar főiskolai oktatás. 1990) [pdf]
 • Mózes Huba A versformák a posztmodern kor irodalmában (Szepes Erika: Magyar költő — magyar vers.1990) [pdf]
 • Dávid Gyula Újraindult Gulyás Pál monumentális sorozata, a Magyar írók élete és munkái. (VII. kötet. 1990) [pdf]
 • Mózes Huba A magyar emigráns irodalom számbavétele felé (A magyar emigráns irodalom lexikona. A-G.1990) [pdf]
 • Kiss András Új Erdélyi Múzeum. (I.évfolyam. 1—2. füzet. Budapest 1990) [pdf]
 • Nagy Jenő Németországi emlékkönyv két erdélyi magyar tudós tiszteletére (Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. I—II. 1988) [pdf]
 • Cs. Gyímesi Éva Átmenetek (Negyedévenként megjelenő folyóirat 1990/2. Szerkeszti a csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport) [pdf]
 • Dávid László Tematikus folyóiratszám Erdély építészetéről (Magyar Építőművészet 1990/5) [pdf]
 • Benkő Samu Biró József emlékkiállítása [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület önkényes megszüntetéséről (1950) [pdf]
 • Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezéséről [pdf]
 • Az 1990 október 27-i közgyűlésen megválasztott elnökség és választmány [pdf]
 • Antal Árpád megnyitója a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály első felolvasóülésén (1991. február 15.) [pdf]
 • Eseménynaptár [pdf]

 • Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványai [pdf]
 • Borító, könyvészeti adatok [pdf]
kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék