Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1993/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

 • Jakó Zsigmond |Entz Géza 1913—1993| [pdf]
 • R. Várkonyi Ágnes Bethlen Miklós gróf, a politikus [pdf]
 • Sipos Gábor Bethlen Miklós és a református egyház [pdf]
 • Varga Árpád Benkő Ferenc [pdf]
 • Egyed Ákos Nagyajtai Kovács István és az erdélyi magyar tudományos történetírás kibontakozása [pdf]
 • Balázs Sándor A filozofálás kezdetei az Erdélyi Múzeum-Egyesületben (1859—1873) [pdf]
 • Faragó József Angol volt-e népballadáink Angoli Borbálája? [pdf]
 • István Lajos Korondi szólásmagyarázatok [pdf]
 • Bereczki András Románia népességének alakulása 1930—1992 között [pdf]

Szemle
 • László Attila : Régészeti adatok Kelet-Erdély településtörténetéhez (Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. 1992.) [pdf]
 • Pataki József A feudáliskori vastermelés a Kárpát-medencében (Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig. 1991.) [pdf]
 • Demény Lajos Két tanulmány Bethlen Gáborról (Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. 1992. — Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. 1992.) [pdf]
 • Szabó György Két kötet a hódoltsági és erdélyi jezsuita missziók XVII. századi működéséről (Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. I/1. 1609—1616. — I/2. 1617—1625.) [pdf]
 • Benkő Samu Baltahajításnyi kicsi táj kötőereje (Imreh István — Pataki József: Kászonszéki krónika. 1650—1750. 1992.) [pdf]
 • Dávid Gyula Az újrafelfedezett Hitel (Hitel. 1935—1944. 1991.) [pdf]
 • Kozma Zsolt Változó idők — egységes életmű (Magda van der Ende: Imre Lajos élete és teológiai munkássága. 1990.) [pdf]
 • Kabán Annamária Anyanyelvi gondok (Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. 1991.) [pdf]
 • Ráduly János : Két könyv a róvásírásról (Sándor Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás 1. 1991. — Rovásírás a Kárpát-medencében. 1992.) [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1992. évi munkájáról [pdf]
 • Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület honismereti pályázatáról [pdf]

 • Borító, könyvészeti adatok [pdf]
kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék