Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1995/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

 • Tóth István Ifjabb Bethlen István váradi udvara, avagy a Murányi Vénusz Váradon [html]
 • Tamás Sándor A Csíki Magánjavak [html]
 • Bodor András Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepéig [html]
 • Tánczos Vilmos „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban [html]
 • Keszeg Vilmos A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede (1944–1994) [html]

Műhely
 • Orbán László Adatok a brassói magyar színielőadások történetéhez 1852-től 1871-ig [html]
 • Vita Zsigmond A nagyenyedi időszaki sajtó áttekintése a kezdetektől napjainkig [html]
 • Buzás Pál A kalotaszegi Buzás családközösség [html]

Szemle
 • Futaky István Ungarische Drucke und Hungarica. 1480–1720. [html]
 • Jakó Zsigmond Georgius Györffy: Diplomata Hungariae antiquissima [html]
 • Szabó György Klaniczay-Emlékkönyv [html]
 • Jakó Klára Georg Kraus: Erdélyi krónika. 1608–1665 [html]
 • Csetri Elek Történészek emlékkönyvei [html]
 • Dávid László Entz Géza: Erdély építészete a 11–13. században [html]
 • Dávid Gyula F. Diósszilágyi Ibolya: Költő a Holnap városában [html]
 • Keszeg Vilmos Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél [html]
 • Murádin László Janitsek Jenő: Bardócszék hely-és családnevei [html]
 • Farkasné Imreh Mária Kornai János: A szocialista rendszer [html]
 • Gáll Ernő Magyar Kisebbség. Új sorozat, 1995. 1–2., 3–4. szám [html]
 • Benkő Samu Fülep Lajos levelezése I–III [html]
 • Egyed Ákos Simion Retegan: Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850–1867) [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu elnöki megnyitó beszéde [html]
 • Kiss András főtitkár jelentése az EME 1994. évi munkájáról [html]
 • Soó Tamás gazdasági tanácsos jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1994. évi gazdasági tevékenységéről [html]
 • Kerekes Jenő Az Erdélyi Múzeum-Egyesület számvizsgáló bizottságának jelentése az Egyesület 1994. évi anyagi helyzetéről [html]
 • A tiszteleti tagok megválasztásának eljárása [html]
 • Jakó Zsigmond tiszteleti taggá választása [html]
 • Sipos Gábor Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület honismereti-helytörténeti pályázatáról [html]
 • Munka-és kiadói terv [html]
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és választmánya [html]
 • 1995. évi eseménynaptár [html]
 • Summary of the Articles [html]
kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék