Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1995/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

Tanulmányok
 • Sebestyén Mihály Zilahi Sámuel és a Marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtára [html]
 • Judik Mária Kolozsvár klasszicista-empire kapui [html]
 • Egyed Emese A megelevenedő költő. Eredmény és titok a Barcsay-kutatásban [html]
 • Vita Zsigmond A Virágkosár, egy reformkori nagyenyedi ifjúsági zsebkönyv [html]
 • Marton József A Szentszék és Románia konkordátuma 1927-ben [html]
 • Máriás József Németh László Magyarok Romániában c. útirajzának erdélyi visszhangja [html]
 • Nagy György Egy ideológiai-politikai fikció csapdájában. Adalékok az "államnemzet" és a "nemzetállam" kelet-európai aporetikájához [html]
 • Benkő András Lakatos István (1895-1989) [html]

Műhely
 • Varga Árpád A Rákóczi-szabadságharc előzményei Udvarhelyszéken [html]
 • Hajós József A magyar filozófia múltjából. Jegyzetek Hanák Tibor szintéziséhez [html]
 • Végh Balázs A kisebbségi irodalom ma [html]

Megemlékezés
 • Vargha Jenő-László Fodor Katalin (1931-1994) [html]
 • Sipos Gábor Varga Árpád (1951-1994) [html]

Szemle
 • Gazda Klára A magyar népi kultúra táji tagolódása (Magyar Néprajzi Atlasz I-IX.) [html]
 • Gaal György Új magyar irodalmi kézikönyv (Új magyar irodalmi lexikon) [html]
 • Binder Pál A középkori erdélyi városok patríciussága (Gündisch Konrad G.: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter) [html]
 • Szabó György II. Pius pápa önéletrajza (Pius II.: Commentarii) [html]
 • Bodrogi Enikő Egy széphistória szöveghagyománya (Enyedi György: Historia elegantissima) [html]
 • Csetri Elek Katolikus misszionáriusok jelentései (Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1627-1707) [html]
 • Benkő András A Kájoni-kódex teljes kiadásban (Codex Caioni saeculi XVII) [html]
 • Magyari András Erdély restitúciója (Köpeczi Béla: Restitutio Transylvaniae 1712) [html]
 • Köllő Károly Két könyv két régi könyvtárról (Boros István: A Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár; György Lajos: A Kolozsvári Római Katolikus Lyceum-könyvtár története 1579-1948) [html]
 • Fábián Ernő Az ausztriai magyarokról (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást!) [html]
 • Ábrám Zoltán Genersich Antal, a romániai magyar orvoslás példaképe (Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából) [html]
 • Dávid Gyula Az értékváltás kérdései irodalmunkban (Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai) [html]
 • Nagy György Erudíció és értelmiségi felelősségtudat (Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai) [html]
 • Fábián Ernő Metamorphosis Transylvaniae (Hitel. Erdélyi Szemle) [html]
 • Szigeti László Magyarázó kiadvány a magyarországi kisebbségi törvényről (Bodáné Pálok Judit-Cseresnyés János-Vánkosné Tímár Éva: A kisebbségek jogai Magyarországon) [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu záróbeszéde az EME 1994. március 19-i közgyűlésén [html]

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék